Cele

Główne cele projektu:
  • Wzrost świadomości ekologicznej uczniów oraz rozwój kompetencji i umiejętności przekrojowych
  • Opracowanie ram teoretycznych, na których opierać się będzie rozwój świadomości ekologicznej wśród uczniów szkoły podstawowej w wieku 10-12 lat.
  • Zaangażowanie uczniów w edukację STEM oraz rozwijanie kluczowych umiejętności uczniów poprzez STEM.
  • Zaprojektowanie najnowocześniejszej gry, która połączy edukację ekologiczną, grywalizację i edukację STEM.