Cities Going Green

Zasadniczym założeniem projektu Cities Going Green jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów w wieku 10-12 lat, poprzez edukację ekologiczną, STEM i grywalizację.

Projekt ma na celu opracowanie aplikacji do gier, dostępnej na komputery stacjonarne/ laptopy i urządzenia mobilne, w której dzieci będą miały możliwość zbudowania własnych „Zielonych Miast”.