Eesmärgid

Projekti peamised eesmärgid on järgmised:
  • Kasvatada õpilaste keskkonnateadlikkust koos teiste läbivate oskuste ja pädevustega
  • Töötada välja teoreetiline raamistik, millel põhineb 10-12-aastaste õpilaste keskkonnateadlikkuse kasvatamine.
  • Kaasata õpilasi STEM-õppesse ja arendada õpilaste võtmeoskusi STEM-hariduse kaudu
  • Kavandada tipptasemel mäng, mis ühendab keskkonnahariduse, mängustamise ja STEM-hariduse