Projekti tulemused

Projekti 1. tulemus: teoreetiline raamistik

Teoreetiline raamistik struktureeritakse peatükkides ja esitab peamised probleemid, mida rakendus käsitleb
ning samuti analüüsi osa. Põhiteemad on välja valinud
konsortsium pärast eeluuringut ja rühmaarutelu.
Asjakohase rakenduse kujundamiseks on
välja töötatud õpiväljundid, kaasates protsessi konsortsiumi liikmed, 10-12-aastased õpilased ja nende õpetajad ning ka keskkonnauuringute ja roheliste tavade ja tehnoloogiate valdkonna asjatundjad.
Eelnimetatud sihtrühmadele suunatud fookusgruppide rakendamise kaudu tehakse kasulikke järeldusi, mis parandavad sihtrühma kaasamist ja kõrvaldavad vea- või lahknevuse teemast.
Selle protsessi aluseks on parimate praktikate uuringud valitud teemadel, mille viib läbi konsortsium.
Projekti 1. tulemuse (PR1) lõpptulemuseks on iga mängutaseme õpiväljundid.

Projekti 2. tulemus: Mängu kujundus: ehitusplokkide koostis, teooria, otsused, mängureeglid ja punktisüsteem

Kui teoreetiline raamistik on välja töötatud, on järgmine samm
rakenduse spetsiifika arendamine mängu mõlema taseme jaoks.
See kehtib praktiliselt nii õpilastele mängu jaoks kättesaadavate ehitusplokkide kui ka mängu muude oluliste verstapostide kirjelduse kohta, nagu valikud/otsused, mida kasutaja peab tegema, reeglid, punktisüsteem, auhinnad (märgid, karikad), missioonid ja muud mängustamise elemendid, samuti teooria, mida kasutatakse.

Projekti 3. tulemus: Rakenduse väljatöötamine

Kolmas ja viimane projektitulemus on seotud tegeliku tarkvara väljatöötamisega, mis on saadaval mobiilirakendusena ja
käivitatav ka arvutis.
Konsortsium kasutab oma partnerite teadmisi, et töötada välja kvaliteetne äpp, mis on kasutajasõbralik ja hõlpsasti kasutatav 10-12-aastastele õpilastele.
PR1 ja PR2 arendatud materjal on mängu/rakenduse aluseks.