Στόχοι Έργου

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:
  • Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών, μαζί με άλλες εγκάρσιες δεξιότητες
  • Η ανάπτυξη ενός θεωρητικού πλαισίου, πάνω στο οποίο θα βασιστεί η εκπαίδευση μαθητών ηλικίας 10-12 ετών για την προστασία του περιβάλλοντος
  • Η δημιουργική ενασχόληση των μαθητών στο πλαίσιο της εκπαίδευσης STEM και η ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων στους μαθητές μέσω αυτής
  • Η ανάπτυξη ενός τελευταίας- τεχνολογίας ηλεκτρονικού παιχνιδιού που θα συνδυάζει την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Εκπαίδευση STEM και τη μέθοδο της Παιχνιδοποίησης