Ομάδες-Στόχοι

Υπάρχουν δύο κύριες ομάδες-στόχοι που θα επωφεληθούν από το έργο Cities Going Green:

Μαθητές

Εκπαιδευτικοί

pexels-max-fischer-5212682

Οι μαθητές θα είναι η ομάδα-στόχος που θα επωφεληθεί περισσότερο μέσω της εφαρμογής Cities Going Green. Επίσης, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του θεωρητικού πλαισίου και της πιλοτικής φάσης της εφαρμογής, οι μαθητές θα διαδραματίσουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο για το περιεχόμενο και τα στοιχεία που θα ενσωματωθούν στο παιχνίδι. Η εφαρμογή Cities Going Green θα είναι ένας διασκεδαστικός και διαδραστικός τρόπος για την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για μαθητές/ριες ηλικιών 10-12 ετών.

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μαθητές της ηλικιακής ομάδας-στόχου θα συμβάλουν τόσο στην ανάπτυξη του θεωρητικού πλαισίου του παιχνιδιού, όσο και στο περιεχόμενο της ίδια της εφαρμογής. Ακόμα, οι εκπαιδευτικοί θα συμβάλουν τα μέγιστα κατά την πιλοτική φάση της εφαρμογής, αφού θα συντονίζουν και θα επιβλέπουν την όλη διαδικασία. Αυτό καθιστά τη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο ως ένα καθοριστικό παράγοντα για τη συνολική επιτυχία του έργου.